VÅLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korset som sto over graven til Thor´s  tippoldeforeldre på Våle Kirkegård er nå kommet til Bakken hvor det nok vil få en bedre plassering etterhvert:

Trykk på bildet så blir det større og du kan se hva det der står skrevet:

Her hviler Lars Nielsen Bugge fød 18 sep 1797 død 1 juni 1853 og hustru Bodild Marie Bakken fød 28 aug 1802 død 2 novbr 1846

 

Bakken gård er stedet hvor Johan, far til Thor, ble født i året 1902. Han var en av 12 søsken. Uvisst av hvilken grunn ble det til  at han allerede som 2-åring ble boende hos sin tante Laura Agathe på Rostad. Laura og hennes mann Lars var ellers barnløse. "Jeg måtte tidlig ut for å klare meg selv!", sa Johan ofte. Sannheten er vel at han på Rostad fikk "råde grunnen alene" uten  innblanding fra sine mange søsken. Gården er gått i arv gjennom flere generasjoner og eies i dag av Ole-Tom, sønn av Asbjørn, Thor´s yngre bror. Bildene viser framhuset og bryggerhuset.

 

Rostad eller Nordre Rostad er Thor´s barndomshjem. Her kom han til verden den 17. august 1933 som nr. 2 av en gutteflokk på 3. Foreldre: Adelaide Magdalena (født Eia i år 1900) og Johan (1902). Gården ble overtatt av odelsgutten Lars Kristian i 1970 som senere har overdratt den til sin sønn John Arne. Han er gift med Line. De har 2 sønner: Lars Johan og Mats William. Arverekkefølgen er sikret!

Bildene viser Framhuset med Bryggerhuset, deretter Uthusbygningen og Stabburet

 

Lars Kristian - John Arne (med Lars Johan) og Lars Johan

 

 

Startside | Personalia | Interesser | Reiser |Toppen