ISTANBUL

 

Gå direkte til bildene

Istanbul - Konstantinopel - Bysants - Miklagard. Knapt noen by eller sted  har skiftet navn så mange ganger gjennom tidene. Nåvel, det norrøne Miklagard har vel aldri vært et offisielt navn. Navnet nevnes flere steder i Snorre´s kongesagaer. Harald Hardråde (Sigurdsson) var der i år 1034, Sigurd Jordsalfare (Magnusson) var der i år 1111. Disse hærførerne kom med mange skip og store mannskaper. Om Haralds ferd  står det i Snorre:

Miklagards gjæve fyrste så stavnens jernband skinne.

Mange barmfagre langskip la til brygga i byen.

Sigurd reiste i år 1108 mot Miklagard med i alt 60 skip. På veien dit ble det utkjempet mange slag bl.a. i  England, Portugal, Spania, Marokko, Sicilia og  Jerusalem til han til sist red i triumf gjennom byporten (Gullporten) til Miklagard (tegn.av Gerhard Munthe).Her ble han tatt vel imot av den bysantinske keiser Alexios I Komnenos. Ved avreisen fra byen overlot Sigurd alle skipene sine til keiseren. Som gjenytelse fikk Sigurd mange hester som ble brukt til den lange hjemreisen gjennom Sentral-Europa.  Flere av mennene hans ble igjen som leiesoldater ("væringer"). De kom hjem etter flere års tjeneste med store mengder gods og gull, sier Snorre.  I romans form beskriver forfatteren Lars Andersen livet til disse i boken "Væringene". - Slik var det den gang.

 

Istanbul ble grunnlagt i år 667 f.Kr av den greske kolonisten Byzas som kalte området Byzantion. Her rådde senere perserne, athenerne, makedonerne og romerne. De siste innlemmet byen i sitt rike år 64 f.Kr. Konstantin den store hersket over byen fra år 324 e.Kr. Hovedstaden i romerriket ble flyttet hit og fikk navnet Roma Nova. Ved romerrikets deling i år 395 ble  byen hovedstad i det østromerske riket og fikk da navnet Konstantinopel.

Århundrene gikk og byen blomstret og ble et senter for handel. Men den ble også herjet og ødelagt av inntrengere og bygd opp igjen flere ganger.

Sultan Mehmet II erobret byen 29. mai 1453. Han bygget umiddelbart opp byen og festningsmurene igjen, - og bl.a. spiren til dagens Store Basar med over 4000 butikker,- og ikke minst Topkapi-palasset. Konstantinopel ble hovedstad i det sterkt voksende ottomanske riket gjennom flere hundre år. I året 1566 strakk det ottomanske riket seg fra Ungarn til Persia-bukten, og fra Algerie til landområdene rundt hele Svartehavet. Først i 1922 ble sultanatet oppløst og den siste sultan avsatt.

Konstantinopel ble erklært tyrkisk ved Lausanne-konferansen i 1923, og i 1930 fikk byen navnet Istanbul.
I dag  er her en forunderlig blanding av Vesten og Orienten. Det myldrer av folk overalt (14 mill. innbyggere), en blir blendet av  vakre bygg,  enorme palasser og de kuppelformede moskéer, og en mister fullstendig retningssansen når en kommer inn i Den store basaren. Trafikken er enorm mens det over byen ligger en sky skapt av eksos og andre forurensninger.  Høye bønnerop ljomer fra minaretene flere ganger i døgnet.

Sundet mellom Marmarahavet og Svartehavet (Bosporus) er fylt av alle typer farkoster. Det enorme Marmarahavet grenser mot vest til Egeerhavet.  - Her fikk vi faktisk også se delfiner i lek like utenfor selve bykjernen.

Severdighetene er mange - her er noen av dem med forklaring (klikk for større bilde):

 

P.S. Samme reisen inkluderte også reise til Asia-siden av Tyrkia. Om dette kan du lese her.

 

Startside | Personalia | Interesser | Reiser |Toppen